Dịch vụ tiệc ngoài trời (Outside catering)

Dịch vụ tiệc ngoài trời (Outside catering)Dịch vụ tiệc ngoài trời là tổ chức các buổi tiệc bên ngoài trời ngày càng trở nên phổ biến hơn vì nó mang một phong cách tự do, phóng khoáng với hơi hướng châu Âu.
Dịch vụ tiệc Out-side catering
Dịch vụ tiệc Out-side catering là phục vụ tiệc bên ngoài tại nơi yêu cầu của khách hàng. Tất cả thức ăn đều phải được chuẩn bị sẵn, đóng gói và mang đến nơi diễn ra buổi tiệc.